Uplatnění baterií HE3DA

baterie nehoří, i když jsou ve zkratu. Díky tomu mohou být vhodné jako velice bezpečná úložiště do domácností, hotelů,  podzemních garáží nákupních center, čerpacích stanic apod. Test hořeni video ZDE:   Viz video crash test ZDE:

Díky okamžitému dodání potřebné energie může úložiště baterií HE3DA  zabránit velkým ztrátám výroby v době výpadků sítě. Dále  umožní ostrovní provoz, může snižovat kapacitu reservovaného výkonu, kompenzovat jalové proudy, asymetrii fází apod.  

Okamžitý zásah záložního úložiště elektřiny HE3DA pomůže při výpadku  doktorům v nemocnicích zastabilizovat pacienty na operačních stolech a pomoci dieselovým agregátům najet na plný výkon (cca 5 min). 

Velká kontejnerová uložiště 0,5-200 MWh mohou sloužit k ukládání přebytku energie do období jejího nedostatku a tím maximalizovat výnos z prodeje energie.  Mohou pomoci s vyrovnáváním sítě, přetoků, frekvence, výpadků, ke kompenzaci jalového výkonu,  apod.

Schopnost úložiště HE3DA rychlého  dodání  energie za krátký čas,   např. při dobíjení aut,  umožní, že je energie k dispozici i tam, kde nejsou vhodné přenosové elektrické sítě např. v centrech měst, u nákupních center či v malých obcích. 

Velice rychlé a výkonné  baterie pro data centra, jako jejich záloha - velká UPS, která při výpadku sítě dodá rychle potřebný výkon.  Také může sloužit jako úložiště, do kterého se ukládá energie např. ze solárních článků a z kterého data centrum může čerpat energii během noci.

Baterie He3da nejsou náchylné na otřesy a významné změny teplot, proto jsou vhodné i pro pohon kamiónů, aut a lodí.  Na Dakar  2022 se připravuje závodní kamion čistě na elektrický pohon. Již v roce 2021 jel kamion na baterie HE3DA jako doprovodný.