Výrobní hala  dostavěna

u Ostravy 1 část 9/2020

 Firma MES a.s. je výrobcem baterií a celých uložišt  HE3DA v Horní Suché v České Repuiblice


Spuštění seriové výroby a zahájení prodeje 2Q/2021

Je spuštěna plně automatická linka 4.0  na 1kWh baterie


 

Den otevřených dveří 
Horní Suchá 17.9.2020