Výhody

 

Univerzální využití

Volbou tloušťky elektrod, použitých materiálů a konstrukčního řešení lze nabídnout na míru šitá řešení pro širokou škálu odvětví.

Konstrukce velkých článků

Díky nízkému vnitřnímu odporu a vnitřnímu chlazení elektrolytem je možno konstruovat velké články s řádově vyšší kapacitou, než je dosažitelná u současných lithiových baterií.


Bezpečnost

Baterie HE3DA mají nepochybně mnohem lepší bezpečnostní parametry. Nehoří ani neexplodují díky absenci organických látek (vyjma elektrolytu), nízkému vnitřnímu odporu a možnosti pracovat v potenciostatickém režimu. Na fotce je možné vidět naprosto nehořlavou keramickou izolaci = separátor, který odděluje ( izoluje ) anodu a katodu.                                                                                                                                                Crash test hoření video

 
 

     

Technické parametry

Technologie HE3DA® má špičkové technické parametry:

 • Kapacita bateriového systému až přes 500 Wh/litr

 • Kilowatthodinový modul poskytuje patnáctkrát vyšší maximální výkon, než u technologií využívaných v současnosti.

 • Účinnost přes 95%

 • Životnost přes 8 000 cyklů

Ekonomické parametry

 •  Nízké výrobní náklady článku.

 • Jednoduchost výrobních procesů přináší nízké investiční a provozní náklady.

 • Standardní materiálové vstupy a absence balastu umožňují nízké materiálové náklady.

 • Nízké náklady na instalaci článků do velkokapacitního zdroje.

 • Nízké nároky na chlazení a vnitřní chlazení elektrolytem.

 • Možnost využití nové koncepce velmi jednoduchého battery management systému.

 • Nízké provozní náklady.

 • Nízké náklady na uskladnění elektrické energie.

 • Masové využití HE3DA akumulátorů v energetice a dalších odvětvích.

 Potenciál dalšího rozvoje viz Použití HE3DA ZDE 

Technologie 2D lithiových akumulátorů využívaných v současnosti dosáhla svého technického maxima, i když se dosud nevyřešily problémy v některých oblastech, zejména v  bezpečnosti. Výrobci těchto baterií se již soustřeďují pouze na snížení ceny akumulátorů využitím úspor z rozsahu při výrobě v obřích továrnách. Technologie HE3DA® je teprve na počátku využití svých možností a potenciál jejího dalšího rozvoje je veliký.  

 Recyklovatelnost

V dnešní době činí náklady na recyklaci 5% hodnoty baterie a v podstatě se jedná pouze o poplatek za ekologickou likvidaci, nikoliv  recyklaci.

Akumulátory HE3DA® jsou ze 100% recyklovatelné a tudíž i v této oblasti dochází k významným úsporám.